Vodní nádrž Sovín, Buchlovice

VN Sovín byla kolaudována 5.8.1969. Vodní nádrž Sovín je malou průtočnou vodní nádrží s plochou 11,79ha, s průměrnou hloubkou cca 5m, s čelní sypanou homogenní hrází s těsnícím jádrem. Leží v ploché údolní nivě na toku Dlouhá řeka, ČHP 4-13-02-0190, IDVT 10185722, v říčním kilometru 15,560, pod lázněmi Leopoldov. Nádrž byla budována jako víceúčelová a závlahová. Odběr vody a provozování závlah se fyzicky neprovádí od roku 1995. Využití vodní nádrže se posunulo více k funkcím významného krajinného prvku: zajištění minimálních průtoků pod nádrží, snížení povodňových průtoků retenčním prostorem nádrže, akumulace vody pro požární účely, sportovní rybolov.

Předmětem prováděných prací byla především oprava koruny sypané hráze v místech poškození – výtluků od pojezdu vozidel, oprava pojízdné obslužné komunikace na koruně hráze, zpevnění nájezdů a příjezdové komunikace, oprava a doplnění kam. opevnění rovnaninou u abrazních srubů a nátrží na pravém břehu VN a v dělící hrázi, oprava sdruženého výpustného objektu, obnova limnigrafických latí a značek, oprava stavidlového objektu, oprava nápustného objektu VN včetně příjezdní komunikace.

Identifikační údaje

Dlouhá řeka v k.ú. Buchlovice

Místo stavby: obec Buchlovice, Boršice, okres Uherské Hradiště, kraj Zlínský
ČPH: 4-13-02-019
Zhotovitel projektu: LH Projekt a.s. Brno
Zhotovitel stavby: Tomstav Olomouc s.r.o.
Náklady na provedení: 1 539 997,- Kč
Zdroj financování: Vlastní zdroje LČR, s.p.
Realizace: 12/2016 – 09/2017
Fotografie