Altán PP Všeminky

Technický popis

Jedná se o konstrukci „Altán PP Všeminky“. Altán byl zhotoven ze smrkového dřeva, výrobek byl povrchově ošetřen, svázání konstrukčních celků bylo na volbě dodavatele. Střecha byla pokryta tzv. Dřevěným šindelem a pod ním je lepenka. Podlaha je vybetonována a dřevěné konstrukce jsou zapojeny do betonu železnými kotvami. Konstrukce je umístěna na parcelel 1380/147 v k.ú. Všemina, tato je v dlouhodobém pronájmu Lesů ČR s.p.. V dané lokalitě panuje turistický ruch a vede zde turistická trasa. V  blízkosti se nachází retenční objekt VN Všemina. Zadavatel požadoval, aby středový stůl byl rozšířen pracovní plochou tak, aby návštěvník sedící na obvodové lavičce podél stěny altánu byl zároveň u stolu.

Identifikační údaje
Místo stavby: k.ú. Všemina , obec Všemina, okres Zlín
Náklady na provedení: 119 800,- Kč
Zdroj financování: Program 2020
Zhotovitel stavby: Brodek Jiří, Mikulůvka
Realizace: 2015
Fotografie