Program 2020 – Altán Teplička

Identifikační údaje:

Náklady na provedení: 47 960,- Kč
Zdroj financování: Program 2020
Zhotovitel stavby: Miroslav Skokan, Rýmařov
Realizace: 2013

Altán je umístěn na pravém břehu vodního toku Tepličky, v místě Pasecké vodopády, které se nacházejí v nadmořské výšce 340 m nad obcí Paseka v blízkosti Paseckého Žlebu.

Pasecké vodopády jsou dlouhé 24 m s převýšením 9 m. V okolí vodopádů roste mnoho chráněných druhů rostlin a žijí zde chráněné druhy ptactva.

Dřevěný přístřešek má tvar dvojitého V o délce jedné strany 2m, který díky tomu umožňuje výhled přímo na vodopády. Je zhotoven z odkorněných modřínových kmenů a střecha je pokryta bonnským šindelem. Přístřešek je doplněn stolem, lavicemi a taburety z odkorněných modřínových kuláčů a půlkuláčů.