P 2000 – Zastřešená lavice

Lavice pro nížiny zastřešená

V roce 2008 byly na Správě toků – Oblast povodí Moravy Vsetín realizovány z Programu 2000 drobné dřevěné stavby, které slouží k odpočinku ve vybraných lokalitách. Jsou rovněž propagací podniku v rámci společenské funkce lesa. Tyto drobné stavby byly umísťovány na pozemcích LČR, s.p. v sousedství vodních toků.

Vyobrazená lavice byla zbudována nákladem 29 000,- Kč a slouží od podzimu roku 2008 pěším i cykloturistům v katastru obce Police v okrese Vsetín na břehu vodního toku Kozara.