P 2000 – Vyvěšování budek

Technické údaje:
Náklady na provedení : 38 707,- Kč
Zdroj financování: Program 2000
Realizace: 2008

 

V lesích Hostýnských vrchů byly rozmístěny nové budky pro ptactvo a netopýry. Lesy České republiky, s. p., Správa toků oblast povodí Moravy se tím snaží podpořit hnízdní možnosti pro tyto živočichy. Nové budky správci toků vyvěsili v okolí, kde se předpokládá hnízdění druhů nebo zde již v minulosti byly budky umístěny a nyní již dosluhují.  

Vyvěšování budek je důležitým prvkem biologické ochrany lesa, v současné době bohužel dochází k úbytku hnízdních příležitostí v doupných stromech a zvláště větší druhy sov nenacházejí ideální hnízdní podmínky. Z toho důvodu byly vybrány pro komlexy Hostýnských vrchů budky pro puštíka obecného, kulíška nejmenšího ale například také pro netopýry a u vhodných vodních nádrží také pro kachny.

Vyvěšování budek probíhá za využití finančních prostředků z „Programu 2000 – zajištění cílů veřejného zájmu u Lesů ČR“. Lokality byly vybrány dle požadavků jednotlivých druhů živočichů.  Vzhledem k vhodnosti kombinace vodní nádrže a komplexu lesa, zvláště pro netopýry, byla jako jedna z lokalit vybrána údolí Kameňáku ve Vlčkové, kde se kromě drobného vodního toku Kameňák nacházejí i dvě nově vybudované vodní nádrže, Kameňák v km 5,000 a Kameňák v km 5,400. Okolí nádrží, kde se prolíná několik ekosystému je zvláště vhodné pro netopýry, kteří osídlují stromořadí a okraje lesů, či porosty na hrázích vodních nádrží.  Budky netopýrům slouží zvláště k přespávání, často je využívají i k páření a výchově mláďat. Budky mají atypický tvar se spodním vstupem a jsou záměrně bez nátěru, který by mohl netopýry odradit. Na rozdíl od ptačích budek, nebývají tyto budky okamžitě obsazeny a někdy trvá i pět let, než si je netopýři oblíbí. Pro umístění byla vybrána závětrná, zčásti dne osluněná stanoviště. Důležitým faktorem byl také vhodný přístup k budkám.

V údolí Kameňáku byly zároveň instalovány budky pro puštíky a kulíšky. Puštík si hnízdo nejčastěji buduje ve stromových dutinách, vzácně i na hnízdech jiných ptáků (zejména dravců), výjimečně i v budovách nebo na zemi. S oblibou osidluje velké ptačí budky. Z tohoto důvodu byly vybrány dřevěné budky s ideálními vletovými otvory. Důležitým faktorem je vystlání budek stařinou, senem, jelikož puštík si samostatně hnízdo nestaví. Podobně je na tom i kulíšek nejmenší, který využívá ke hnízdění datlích dutin. Typ budek pro tuto drobnou sovu mohou navíc také osídlit jiné druhy ptáků, především datli, strakapoudi či žluny, kteří patří také k důležitým součástem lesního ekosystému.

Jako vhodný doplněk cyklisticky frekventované trasy údolím Kameňáku z Vlčkové směrem na Rusavu byl u nádrže Kameňák 5,000 vybudován také jednoduchý dřevěný přístřešek se stolem a lavicemi, který by měl sloužit k odpočinku turistů či cyklistů.

Jako vhodná lokalita bylo vybráno také údolí Rosošného potoka nad obcí Rajnochovice, který s Klauzou na plavení dřeva poskytuje také vhodné podmínky pro hnízdění již zmíněných druhů. Vodní dílo Klauza pro plavení dřeva z roku 1846 se v současné době opravuje a po ukončení prací a opětovném napuštění bude tvořit znovu důležitou funkci retence vody v krajině a současně bude také působit jako dílo protipovodňové ochrany. Na zmíněné nádrži byly obnoveny bývalé hnízdní budky pro kachnu divokou a v okolí také pro ostatní druhy živočichů.

Správci toků se rozvěšováním ptačích budek snaží nabídnout ptákům možnost zahnízdit a vyvést mláďata v místech, kde jsou možnosti hnízdění v přirozených dutinách omezené. Všechny ptačí budky budou pravidelně každý rok opravovány a čištěny, bude se také zaznamenávat jejich obsazenost.