P 2000 – Dřevěný přístřešek

Technické údaje:
Náklady na provedení : 79 700,- Kč
Zdroj financování: Program 2000
Zhotovitel stavby: Miroslav Skokan, Rýmařov
Realizace: 2008

Stavba se nachází u hráze retenční přehrážky na Hrabovském potoce v km 2,266, která je umístěna na konci intravilánu obce Hrabová, a u lesní cesty spojující obec Hrabovou s dalšími obcemi s místy hojně navštěvovanými turisty, kterých je v okolí celá řada (např. Bílý kámen – nejvyšší místo Úsovské vrchoviny, ptačí rezervace Pod Trlinou, zřícenina hradu Brníčko, dobývací prostor Vápenky Vitošov atd.)

Dřevěný přístřešek má tvar šestibokého hranolu o délce jedné strany 2m a výšky 2,1m. Je zhotoven z odkorněných smrkových kmenů a střecha je pokryta modřínovým šindelem. Přístřešek je doplněn stolem a lavicemi z odkorněných smrkových půlkuláčů.