P 2000 – Altán na Slopné

Technické údaje:
Náklady na provedení : 89 050,-  Kč
Zdroj financování: Program 2000
Zhotovitel projektu: dle vzoru LČR, s.p.
Zhotovitel stavby: Martin Lajza, Javorník 143
Realizace: 2008

 

Stavba se nachází na hrázi retenční přehrážky Slopné nad obcí Slopná. Jedná se o dřevěnou konstrukci čtvercového půdorysu 2,5 x 3 m.  Podlaha je z kam.  dlažby v níž jsou zapuštěné betonové patky s ocelovými nosníky. Nosná konstrukce je provedena z dřev.  trámů 10 x 10 cm a ze tří stran obložena palubkami o tl. 30 mm na perodrážku. Sedlová střecha je zhotovena z dřev.  krokví, které jsou zaklopeny palubkami. Střešní krytina je z keramické pálené bobrovky.