VT Vrtůvka ve Velké Bystřici, ř.km 0,30-0,58

Identifikační údaje

Místo stavby:

     k.ú. Velká Bystřice, Olomoucký kraj

ČHP:

     4-10-03-0111

Zhotovitel projektu:

     LČR – správce toku

Zhotovitel stavby:

     Christos Liolios, Holčovice

Náklady na provedení:

     866 584,- Kč

Zdroj financování:

     DVT II, vlastní zdroje

Realizace

     04/2022 – 10/2022

Popis stavby

Účelem stavby bylo obnovení průtočné kapacity podélné úpravy VT Vrtůvka v ř. km 0,30 – 0,58 odstraněním nánosů v celkovém objemu 531 m3.  Odstranění nánosů bylo provedeno tak, aby byly v dotčeném úseku koryta VT zachovány původní tůně/prohlubně ve dně a podpořen přirozený charakter dna toku.