VN Ve Studýnkách

Identifikační údaje

Místo stavby:

     k.ú. Čekyně, Olomoucký kraj

ČHP:

     4-10-03-129

Zhotovitel projektu:

     TERRA – Pozemkové úpravy s.r.o.

Zhotovitel stavby:

     VDS Vsetín, s.r.o.

Náklady na provedení:

     4 256 230,- Kč

Zdroj financování:

     § 35 lesního zákona

Realizace

     2020

Popis stavby

Cílem stavby bylo vytvoření malé vodní nádrže a dvou průcezných přehrážek. Hlavními funkcemi nádrže je zadržování vody v krajině, vytváření vodního biotopu, stabilizace ekologické kostry krajiny a estetická, krajinotvorná funkce odpočinkového místa. Průcezné přehrážky jsou navrženy jako stabilizační a protierozní opatření v korytě vodního toku, jejich účelem je stabilizace dna koryta a zamezení transportu splavenin níže po toku, kde by způsobovaly zanášení nádrže.