VN U Pily

Identifikační údaje

Místo stavby:

     k.ú. Žádlovice, Olomoucký kraj

ČHP:

     4-10-02-0117

Zhotovitel projektu:

     Atelier Fontes, s.r.o.

Zhotovitel stavby:

     Ekostavby Brno, a.s.

Náklady na provedení:

     7 195 689,- Kč

Zdroj financování:

     EU – OPŽP, vlastní zdroje

Realizace

     2020-2021

Popis stavby

Nová vodní nádrž je řešena jako boční. Vodní tok nádrž obtéká, zátopa nádrže je hrází a terénními úpravami chráněna proti nátoku Q100. Nátok je řešen jako trubní. Výpust je zaústěna do níže ležícího rybníka Pužmil. Na plochu obnovy nádrže výše navazuje plocha revitalizace nivy a vodního toku.