VN Loučka

Identifikační údaje

Místo stavby:

     k.ú. Loučka u Bílska, Olomoucký kraj

ČHP:

     4-10-03-0110

Zhotovitel projektu:

     Ing. Jan Kapsa

Zhotovitel stavby:

     Rovina stavební a.s.

Náklady na provedení:

     3 812 561,- Kč

Zdroj financování:

     §35 lesního zákona

Realizace

     05/2022 – 10/2022

Popis stavby

Účelem stavby je zadržení vody v krajině a podnícení vzniku vodního a mokřadního biotopu posilující biodiverzitu v lesním komplexu. Jedná se o malou  vodní nádrž průtočná s homogenní zemní hrází s bezpečnostním přelivem a spodní výpustí. Plocha litorálu VN v rámci zátopy je rozšířena o doplňková opatření v podobě průtočných a neprůtočných tůní.