VN Hutě

Identifikační údaje

Místo stavby:

     k.ú. Držková, Zlínský kraj

ČHP:

     4-13-01-0010

Zhotovitel projektu:

     Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zhotovitel stavby:

     NATRIX VZ, s.r.o.

Náklady na provedení:

     1 173 491,- Kč

Zdroj financování:

     § 35 lesního zákona

Realizace

     2019-2020

Popis stavby

Obnova historické boční nádrže, která v současnosti slouží primárně jako biotop a zadržuje vodu v krajině. V rámci obnovy vodní nádrže byl nově zhotoven vzdouvací práh spolu s balvanitým skluzem v korytě vodního toku Dřevnice. Dále byl zhotoven monolitický železobetonový odběrný objekt s přívodním korytem do nádrže, které je opevněno kamennou rovnaninou. V samotné nádrži bylo provedeno odstranění sedimentů a vytvořeno litorální pásmo. Oprava požeráku spočívala ve výměně dluží a česlí.