VN Blatnička + Svodnice – jez

Identifikační údaje:

Místo stavby: Blatnička, Blatnice pod sv.Ant., okres Hodonín
Náklady na provedení: 2 292 668,- Kč
Zdroj financování: LČR, s. p.
Zhotovitel projektu: Ing. Karel Vaštík, Lideřovská 14, Vnorovy, 696 61
Zhotovitel stavby: TUFÍR, spol. s.r.o., Na Drahách 881, 686 04 Kunovice
Realizace: 2012

Vodní nádrž Blatnička disponuje objemem téměř půl milionu m³ zásobního prostoru vody a zatopenou plochou 18 hektarů. Patří k významným nádržím Hodonínska. Svým retenčním prostorem slouží k částečnému snížení povodňových průtoků v potoce Svodnice a v období sucha je využívána i k nadlepšování průtoků v obci Blatnice p. Sv. Antonínkem.

Nádrž byla vybudována v roce 1978. V současnosti je částečně využívána k závlaze vinic a je na ní též prováděn polointenzívní chov ryb. Nachází se na vodním toku Svodnice, číslo hydrologického pořadí 4-13-02-013.

V rámci oprav bylo provedeno odtěžení nánosů z loviště, loviště následně upraveno do původního obdélníkového tvaru o rozměrech 40m×20m, hrana loviště na návodní straně opevněna záhozem z lomového kamene do 80 kg v šířce 2,0 m a tloušťce 0,6 m. Na pravé straně (od kádiště) kraj loviště zpevněn srubovou konstrukcí z betonových panelů 1,5×1,0×0,1 m. V zásobním prostoru nádrže sanován abrazní srub na pravém břehu v délce cca 50 m, na levém 200 m. Ponechán panelový manipulační pravobřežní sjezd k lovišti délky 80 m, šířka 3,0 m. Opraven sdružený objekt, výměna ocelových česlí a dluží, česlicového koše, šoupátek, žebříků, podlahy, očištění a nátěr všech kovových konstrukcí.

Na hrázi provedeno srovnání nivelety a výměna silničních panelů v koruně hráze. V rámci stavby na toku Svodnice v říčním km 10,35 odtěženy nánosy v nadjezí i pod jezem v množství 750 m3.