Svodnice – jez Milokošť

Identifikační údaje

Místo stavby:

     k.ú. Milokošť, Jihomoravský kraj

ČHP:

     4-13-02-0150

Zhotovitel projektu:

     Ing. Karel Vaštík

Zhotovitel stavby:

     Paleso s.r.o.

Náklady na provedení:

     1 141 151,- Kč

Zdroj financování:

     vlastní zdroje

Realizace

     12/2018 – 11/2020

Popis stavby

Předmětem stavby byla oprava jezové zdrže na vodním toku Svodnice. Stavba sestává z jezového tělesa opevněného betonem s instalovaným tabulovým uzávěrem a z vývaru opevněného betonovými panely. Jezové těleso vytváří zdrž délky 109 m. V rámci opravy byl odtěžen sediment z prostoru jezové zdrže a z podjezí. Vytěžený sediment byl aplikován na zemědělskou půdu. Stavidlo bylo vyměněno za nové. Zvětralé betonové konstrukce byly opraveny vrstvou nového vodostavebního betonu.