Síť tůní Kamenárka

Identifikační údaje

Místo stavby:

     k.ú. Zubří, Zlínský kraj

ČHP:

     4-11-01-111

Zhotovitel projektu:

     –

Zhotovitel stavby:

     VDS Vsetín, s.r.o.

Náklady na provedení:

     47 892,- Kč

Zdroj financování:

     vlastní zdroje

Realizace

     2020

Popis stavby

Za účelem zadržení vody v krajině a zvýšení biodiverzity bylo vymodelováno pět tůní o hloubce max. 1,5 m a jednotlivých plochách 10-20 m2. Vytěžený materiál byl ponechán na místě a urovnán.