Sázavský potok – stabilizace koryta

Jedná se o rekonstrukci podélné úpravy koryta toku, opevnění břehových a dnových nátrží a zkapacitnění koryta vodního toku v ř. km 1,85- 2,20 v obci Dolní Heřmanice v okrese Ústí nad Orlicí. Břehové nátrže byly stabilizovány kamennou rovnaninou z lomového kamene (velikost 200-500 kg) a dno jedenácti stabilizačními pasy z lomového kamene o hmotnosti nad 500 kg. Celková délka úpravy řešeného úseku koryta toku je 261 m. V souladu s požadavky rybářů bylo dno upraveno tak, aby byl podporován vznik tůní a brodů a byly tyké vybudovány rybí úkryty.

Identifikační údaje
Místo stavby: k.u. Dolní Heřmanice v Čechách, okres Ústí nad orlicí, Pardubický kraj
ČPH: 4-10-02-002
Zhotovitel projektu: TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. Šumperk, Ing. Brtna
Zhotovitel stavby: Lesostavby Frýdek – Místek, a.s.
Náklady na provedení: 2 195 000,- Kč
Zdroj financování: PPO III – dotační program MZE 129260, vlastní zdroje LČR s.p.
Realizace: 2018
Fotografie