Radějovka

Identifikační údaje

Místo stavby:

     k.ú. Radějov u Strážnice, Jihomoravský kraj

ČHP:

     4-13-02-0580

Zhotovitel projektu:

     A.KTI, s.r.o.

Zhotovitel stavby:

     BEGASTAV, s.r.o.

Náklady na provedení:

     11 576 706,- Kč

Zdroj financování:

     OPŽP

Realizace

     8/2020 – 12/2021

Popis stavby

Předmětem úpravy koryta vodního toku Radějovka v ř.km 13,007-13,895 a ř.km 13,988-14,020 byla rekonstrukce a revitalizace toku a přilehlé nivy. Byly odstraněny původní dlažby z betonových prefabrikátů a byly vyměněny stávající dřevěné konstrukce. Dále proběhlo odtěžení sedimentů z koryta toku, odstranění dřevin z průtočného profilu a stabilizace břehových nádrží.