Pravostranný přítok Kudlovského potoka č.1, km 0,380 – 0,580

Jedná se o sanaci stržovitého koryta Kudlovského potoka v k.ú. Kudlov (místní část města Zlín) v celkové délce 200 m . V rámci stavby byly vybudovány čtyři příčné objekty  z toho dvě železobetonové přehrážky a dvě průcezné přehrážky z lomového kamene. Dále bylo provedeno zpevnění břehů rovnaninou z lomového kamene o hmotnosti 200 – 500 kg o celkové délce 80 m.

Účelem stavby je zamezení dnové eroze  a stabilizace dna koryta toku s ohledem na zabránění možných sesuvů přilehlých bočních svahů.

Identifikační údaje
Místo stavby: k.ú. Kudlov , Zlín , Zlínský kraj
ČPH: 4-13-01-045
Zhotovitel projektu: TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. Šumperk, Ing. Brtna
Zhotovitel stavby: POHL CZ, a.s. , Opava
Náklady na provedení: 5.227.345,- 
Zdroj financování: § 35 lesního zákona ,
Realizace: 2017 – 2018
Fotografie