Postřelmovský potok – přehrážka km 6,0

Identifikační údaje

Místo stavby:

     k.ú. Vyšehoří, Olomoucký kraj

ČHP:

     4-10-01-0970

Zhotovitel projektu:

     Ing. Jiří Ježek

Zhotovitel stavby:

     Lesostavby Frýdek-Místek

Náklady na provedení:

     3 725 671,- Kč

Zdroj financování:

     DVT II, vlastní zdroje

Realizace

     02/2022 – 11/2022

Popis stavby

Účelem stavby byla rekonstrukce sedimentační přehrážky v ř.km 6,000. Jedná o tížnou, železobetonovou, sedimentační přehrážku se spadištěm v délce 28 m se třemi stabilizačními prahy, Opevnění spadiště je provedeno z těžkého kamenného záhozu a rovnaniny.

Účelem obnovení průtočné kapacity podélných úprav na VT Postřelmovský potok v ř. km 5,000 – 6,000 bylo realizováno odstranění nánosů v celkovém objemu 285,2 m3.