Pivný potok

Identifikační údaje

Místo stavby:

     k.ú. Bystřice pod Lopeníkem, Zlínský kraj

ČHP:

     4-13-01-1170

Zhotovitel projektu:

     TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zhotovitel stavby:

     Navláčil, stavební firma, s.r.o.

Náklady na provedení:

     5 408 976,- Kč

Zdroj financování:

     DVT II, vlastní zdroje

Realizace

     03/2021 – 09/2022

Popis stavby

Cílem akce je celková rekonstrukce kamenného stupně v km 0,057, kamenného prahu v km 0,062 a výměna stávajícího opevnění z betonových prefabrikátů za kamennou rovnaninu. Realizací stavební akce došlo k zajištění stability koryta před zvýšenými povodňovými průtoky.