Pačlavický potok

Identifikační údaje

Místo stavby:

     k.ú. Pačlavice, Zlínský kraj

ČHP:

     4-12-02-0380

Zhotovitel projektu:

     Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zhotovitel stavby:

     Ekostavby Brno, a.s.

Náklady na provedení:

     3 936 000,- Kč

Zdroj financování:

     DVT

Realizace

     9/2020 – 9/2021

Popis stavby

Předmětem úpravy koryta Pačlavického potoka v ř.km 2,850 – 3,090  byla stabilizace dna a břehů . Bylo vybudováno nové opevnění břehů patkou a kamennou rovnaninou. Ve dně byly vybudovány úrovňové pasy z lomového kamene, které stabilizují niveletu dna. Úprava byla vyvolána ohrožením přilehlých nemovitostí a místní komunikace. Docházelo ke dnové erozi, podemílání břehů, pomístně vznikaly nátrže.