Oprava HB Medůvka

Oprava HB Medůvka km 0,020 – 0,907

Číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-092
Plocha povodí: 4,5 km2
Délka opravovaného úseku toku: 887 m
Místo stavby: Valašské Meziříčí – Brňov; KÚ Brňov
Zpracovatel projektu: ing.Pavel Skalický
Datum zahájení prací: 6.12.2006
Datum dokončení stavebních prací: 25.5.2007
Stavební náklad včetně víceprací: 6.236,002,- Kč

 

Stavba měla charakter opravy a byla realizována stavební firmou COMMODUM,spol.s r.o.,Valašská Bystřice z vlastních zdrojů Lesů České republiky,s. p.,Hradec Králové.

Potok Medůvka je pravostranným přítokem Vsetínské Bečvy v obci Brňov. V celé délce protéká sevřeným údolím s poměrně velkým podélným spádem. Pramení v nadmořské výšce asi 620 m n.mořem. Povodí má nepravidelný tvar. Projekt řešil opravu objektů hrazení bystřin z minulých let,které byly poničeny velkými vodami v minulých letech. V rámci stavebních prací byly opraveny kamenné stupně na vyústění do řeky Bečvy,mezi tělesem dráhy a státní silnicí Vsetín – Valašské Meziříčí a dalších pět kusů kamenných stupňů v km 0,278,0,490, 0725,0,732 a 0,856.

Byly také opraveny objekty podélného zpevnění :
  • Opěrné zdi v celkové délce 59,5 bm
  • Kamenné dlažby 17,0 bm
  • Rovnaniny 143,0 bm

Dále byly obnoveny dřevěné příčné prahy z kulatiny s přepadem H= 0,3 m v počtu 5 kusů a 3 kusy dřevěných úrovňových prahů. Stavba byla kolaudována odborem životního prostředí městského úřadu Valašské Meziříčí dne 18.9.2007