MVN Hlubocký potok – Boří

Identifikační údaje

Místo stavby:

     k.ú. Březolupy, Zlínský kraj

ČHP:

     4-13-01-0660

Zhotovitel projektu:

     Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zhotovitel stavby:

     VDS Vsetín, s.r.o.

Náklady na provedení:

     5 491 548,- Kč

Zdroj financování:

     § 35 lesního zákona

Realizace

     2020-2021

Popis stavby

Nově vybudovaná malá vodní nádrž je postavena v údolní nivě Hlubockého potoka. Nádrž o ploše 4250 m2 slouží k převedení povodňových průtoků,   zadržení vody v krajině a zvýšení biodiverzity. Je tvořena nepojízdnou homogenní hrází s lichoběžníkovým bezpečnostním objektem formou průlehu v hrázi, prefabrikovaným požerákem, vypouštěcím potrubím a průceznou přehrážkou.