Ludina

HB Ludina km 7,680 – 8,983

Technické údaje:
Náklady stavební: 4 838 626,- Kč
Zdroj financování: SZIF
Zhotovitel projektu: Ing. Jaroslav Valoušek
Zhotovitel stavby: VDS Vsetín, s.r.o.
Realizace: 2008/2009

 

Ludina je pravostranným přítokem spojené Bečvy a správu vykonává Správa toků Vsetín od km toku 7,7 na počátku obce Střítež nad Ludinou. Úpravy koryta do podoby před opravou byly realizovány v 60. letech minulého století. Tok Ludiny byl přeložen mimo stávající zástavbu s návrhem dostatečně kapacitního profilu. Práce byly provedeny v několika etapách.

V předstihu v době vegetačního klidu roku 2007 bylo provedeno odstranění křovin a stromů a v červenci roku 2008 byly zahájeny práce na opravách poškozených břehových zpevnění a příčných objektů. V rámci stavebních prací jsou opravovány dlažby břehového zpevnění, doplněny vypadlé kameny na tělesech kamenných stupňů i předprahů,doplnění a přespárování dlažeb vývaru. Dřevěné dožívající prahy z kulatiny jsou vyměňovány.