Lapač Ludina

Lapač splavenin je průtočná malá vodní nádrží na vodním toku Ludina nad obcí Střítež nad Ludinou v lesních partiích v km toku 11,550 – 11,630. Nádrž je vybavena bočním přelivem a spodní výpustí. Při povodni dojde v malé vodní nádrži k významnému zpomalení proudu vody a zachycení splavenin i části plavenin, které se nyní dostávají až do intravilánu Stříteže nad Ludinou a zde způsobují problémy ucpáváním koryta Ludiny. V suchém období bude malá vodní nádrž akumulovat vodu a vytvářet podmínky pro přežití vodních organismů.

Převedení zvýšených průtoků zabezpečuje boční přeliv nádrže, na který navazuje balvanitý skluz. Malá vodní nádrž lapače splavenin je od toku oddělena zemní hrází z místního materiálu.

Identifikační údaje
Místo stavby: k.ú. Střítež nad Ludinou, okres Přerov, Olomoucký kraj
ČPH: 4-11-02-034
Zhotovitel projektu: Ing. Jaroslav Valoušek
Zhotovitel stavby: Elitbau s.r.o., Brno
Náklady na provedení: 3 728 694,- bez DPH
Zdroj financování: vlastní zdroje LČR s.p.
Realizace: 2018
Fotografie