Lapač Bradelný

Identifikační údaje

Místo stavby:

     k.ú. Boňkov a Radíkov u Hranic, Olomoucký kraj

ČHP:

     4-11-02-0400

Zhotovitel projektu:

     Regioprojekt Brno, s.r.o.

Zhotovitel stavby:

     Kroutil auto, s.r.o.

Náklady na provedení:

     4 503 195,- Kč

Zdroj financování:

     § 35 lesního zákona

Realizace

     2019-2020

 Popis stavby

Lapač splavenin byl vybudován za účelem zamezení transportu štěrků a hrubých sedimentů níže po toku. Při transportu splavenin docházelo ke snížení kapacity koryta v souběhu s lesní komunikací a též ke snížení průtočnosti silničního mostu. Nyní jsou splaveniny ukládány ve zdržném prostoru nad přehrážkou. Do zdržného prostoru byl zbudován sjezd, který bude sloužit do budoucna k čištění zdržného prostoru.