Javoříčka – nánosy

Identifikační údaje

Místo stavby:

     k.ú. Doly u Bouzova, Olomoucký kraj

ČHP:

     4-10-02-1130

Zhotovitel projektu:

     TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zhotovitel stavby:

     Milan Brokl

Náklady na provedení:

     719 600,- Kč

Zdroj financování:

     DVT II, vlastní zdroje

Realizace

     07/2022 – 10/2022

Popis stavby

Účelem stavby  na VT Javoříčka bylo odstranění nánosů, v říčních kilometrech 0,000-0,550, které snižovaly kapacitu koryta VT v místě, kde je koryto uměle upraveno kamennou rovnaninou a je trasováno v souběhu s krajskou silnicí. Celkem bylo vytěženo 347,00 m3 sedimentů.