Babská ve Velkých Karlovicích

Identifikační údaje

Místo stavby:

     k.ú. Velké Karlovice, Zlínský kraj

ČHP:

     4-11-01-0020

Zhotovitel projektu:

     Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Zhotovitel stavby:

     NATRIX VZ, s.r.o.

Náklady na provedení:

     1 692 000,- Kč

Zdroj financování:

     vlastní zdroje

Realizace

     08/2018 – 10/2019

Popis stavby

Předmětem úpravy koryta vodního toku Babská v ř.km 0,082-0,265 byla stabilizace nivelety dna příčnými dřevěnými prahy a kaskádovými dřevěnými stupni, podélné opevnění břehů  rovnaninou a patkou z lomového kamene. Dno koryta bylo opevněno kamenným záhozem s urovnaným lícem.