Povodně – rok 2014

LČR s.p. – Správa toků oblast povodí Moravy
Vznik povodně: 27.5.2014

Zasažená povodí a vodní toky:

 1. Zlínský kraj, okres Zlín
  ČHP: 4-11-01-015; IDVT:10193156, Pluskoveček  ř.km 0,260 – 0,281; k.ú. Malé Karlovice

27.5.2014 v odpoledních a večerních hodinách započaly nad územím Velké a Malé Karlovice intenzívní bouřkové srážky, které vyvolaly bleskovou povodeň v povodí toku Pluskoveček. Intenzívní srážky způsobily prudké zvýšení průtoků v korytě drobného vodního toku a způsobilo vznik levobřežní nátrže,která zasahovala do místní komunikace. Správce toku byl o vzniklé povodňové situaci informován dne 28.5.2014 bezprostředně po vzniku povodňové situace (místostarostkou), další spolupráce proběhla bez zásadních problémů, stupně povodňové aktivity vyhlašovány nebyly, jednalo se o bleskovou povodeň. Zabezpečovací práce bezprostředně po povodni si vyžádaly nákladu 81 tis. Kč. Další škody na vodohospodářských dílech byly odhadnuty na 440 tis. Kč.

Vznik povodně: červenec, srpen 2014

Zasažená povodí a vodní toky:

 1. 1.8.2014 – Zlínský kraj, okres Zlín
  ČHP 4-13-01-017; IDVT: 10194625; LP Bratřejovky v km 5,9, ř.km 0,000 – 1,500; k.ú.    Bratřejov u Vizovic
 2. 3.8.2014 – Pardubický kraj, okres Ústí nad Orlicí
  ČHP 4-10-02-030; IDVT 10189241; PP přítoku Moravské Sázavy č.6; ř.km 0,200 – 0,270; k.ú.    Tatenice
  ČHP 4-10-02-030; IDVT 10189009; LP Moravské Sázavy č.4; ř.km 0,090 do 0,150; k.ú Tatenice
  ČHP 4-10-02-041; IDVT10197479; PP Březné č. 9; ř. km 0,890 – 1,180 (pomístně)
 3. 10.8.2014 – Pardubický kraj, okres Svitavy
  ČHP 4-10-02-054; IDVT 10189720; PP Mírovky č. 9; ř.km k.ú Svojanov u Borušova
 4. 11.8.2014 – Zlínský kraj, okres Zlín
  ČHP 4-21-08-0750; IDVT 10204456, PP Bukového potoka (Jurův p.); ř.km ; k.ú Svatý Štěpán

Koncem června a začátkem srpna se nacházelo nad střední Evropou nestabilní tlakové pole, kdy docházelo v odpoledních hodinách k výskytu místních přívalových dešťů s úhrny cca 40-80 mm, které způsobovaly bleskové povodně na drobných vodních tocích ve správě LČR s.p. Intenzívní srážky způsobily prudké zvýšení průtoků v korytě drobného vodního toku, rozliv mimo koryto  a způsobilo zanesení (zaštěrkování) koryt vodních toků, pouze na Bratřejovském potoce došlo ke škodám na majetku LČR s.p. Správci toků ihned po povodni (následující den) provedli zjištění stavu vodního díla a stavu koryta v poškozeném úseku za účasti zástupce samosprávy (starosta) Stupně povodňové aktivity vyhlašovány nebyly, jednalo se o bleskové povodně – jsou zápisy v povodňových knihách obcí . Zabezpečovací práce při a bezprostředně po povodni si vyžádaly náklady  551,674 – tis.Kč Další škody, (pouze na Bratřejovském potoce), byly odhadnuty na 2.335 tis. Kč.

Vznik povodně: 6.září 2019

Zasažená povodí a vodní toky:

 1. Olomoucký kraj, okres Prostějov
  Bezejmenný pravostranný přítok Úsobrnského potoka v km  12,4 v k.ú. Horní Štěpánov (ČHP 4-10-02-086, IDVT 10194569)

Při prudkém přívalovém dešti došlo k zanesení koryta uloženými štěrky vznikly zátarasy, došlo ke snížení průtočné kapacity koryta toku, kdy hrozil rozliv a vznik škod na majetku (na pravém břehu  pod řešeným úsekem rodinný dům). Náklady na zabezpečovací práce, zprůtočnění koryta toku, dosáhly 50 tis. Kč.

Fotografie