Povodně – rok 2013

LČR s.p. – Správa toků oblast povodí Moravy
Vznik povodně: 10.6.2013

Zasažená povodí a vodní toky:

 1. Zlínský kraj, okres Zlín
  ČHP: 4-13-01-089; IDVT: 10191642 a 10200565 (PP č.6); Koménka včetně přítoků ř.km 0,9 – 6,6; k.u. Komňa
  ČHP: 4-13-01-117; IDVT: 10200504; Pivný potok  ř.km 0,0 – 3,5, k.ú.: Bystřice pod Lopeníkem
  ČHP: 4-21-09-014; IDVT: 10197202; Hrubár ř.km 5,0 – 8,0; k.ú. Lopeník
  ČHP: 4-21-09-005; IDVT: 10191786; Krátkovský potok  ř.km 1,85 – 6,5, k.ú.: Vápenice, St. Hrozenkov
 2. Olomoucký kraj, okres Šumperk
  ČHP : 4-10-02-114; IDVT: 10194928; Břenůvka ř.km : 0,1 – 0,3 k.u. Jeřmaň

10.6. v odpoledních a večerních hodinách započaly nad územím Moravy intenzívní bouřkové srážky, které vyvolaly bleskové povodně na hranici rozvodí pramenných částí Koménky, Bystříčky, Pivného potoka, Hrubáru a Krátkovského potoka  ve Zlínském kraji a v oblasti Litovle, Mohelnice a Bouzova v Olomouckém kraji.

Intenzívní srážky způsobily prudké zvýšení průtoků v korytech drobných vodních toků a místy průtoky převýšily kapacitu koryt a dožlo k vylití vody mimo koryta toků a vyplavení a zaplavení okolních nemovitostí, komunikací, zahrad a předzahrad rodinných domů.

Správce toku 11.6. a 12.6. za účasti zástupců samosprávy (starostů) provedl prvotní zjišťování stavu vodních děl a stavu neupravených koryt v intravilánu obcí popř. v úsecích na ně bezprostředně navazujících. Stupně povodňové aktivity vyhlašovány nebyly, tím že došlo k vybřežení toku z upravených koryt, 3.stupěň povodňové aktivity nastal automaticky.

Zabezpečovací práce při a bezprostředně po povodni si vyžádaly náklad 450 tis. Kč. Další škody na vodohospodářském majetku LČR s.p. byly odhadnuty na 3.550 tis. Kč.

Fotografie