Losinka km 3,6 – 7,1 – Velké Losiny

Lesy ČR s.p., správa toků oblast povodí Moravy dokončila minulém roce realizaci akce „Losinka km 3,6 – 7,1 – Velké Losiny“. Jednalo se o celkovou opravu vodního toku Losinka v lázeňské obci Velké Losiny na Šumpersku. Losinka je významným vodním tokem odvodňujícím podhůří Hrubého Jeseníku a zaúsťuje pod Velkými Losinami u Petrova nad Desnou do Desné. Ve Velkých Losinách je šířka dna koryta 3 – 6 m a hloubka koryta cca 1,5 – 2 m. V roce 2014 byl předmětný úsek toku nákladem 869 tis. zbaven nánosů a následně zpracována projektová dokumentace oprav.

Účelem stavby byla oprava stávajícího narušeného příčného a podélného opevnění koryta Losinky. Celkem bylo provedeno 23 ks dvojitých dřevěných prahů, přes 6000 m2 spárování dlažeb a zdiva, téměř 800 m2 obnovy kamenných dlažeb a rovnanin. Celkové náklady na realizaci akce byly přes 6,5 mil. Kč (bez DPH) a byly financovány z vlastních zdrojů státního podniku.

Identifikační údaje
Místo stavby: obec Velké Losiny, okres Šumperk, kraj Olomoucký
ČPH: 4-10-01-078
Zhotovitel projektu: TERRA – pozemkové úpravy s.r.o – Ing. Brtna
Zhotovitel stavby: POHL cz, a.s.
Náklady na provedení: 6 658 120,- Kč
Zdroj financování: Vlastní zdroje LČR, s.p.
Realizace: 08/2015 – 10/2017
Fotografie