Jasenice km 0,000-1,120

Lesy ČR s.p., správa toků oblast povodí Moravy dokončila v prosinci 2017 realizaci akce “ Jasenice km 0,000 – 1,200″ . Jednalo se o odstranění nánosů a celkovou opravu vodního toku Jasenice v zastavěné části města Vsetína – místní část Luh (od zaústění do Vsetínské Bečvy v délce 1,200 km proti toku vody). Jasenice je větším drobným vodním tokem odvodňujícím průmyslovou oblast severovýchodně od Vsetína (Luh a Jasenice) a přilehlou část Hostýnsko-Vsetínské hornatiny. Šířka dna koryta toku je v opravované části cca 6 – 8 m a hloubka koryta cca 2 m.

Akce byla financována v rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“.

Bylo provedeno odstranění dřevin a křovin z průtočného profilu, odstraněno přes 1300 m3 nánosů, opraveno podélné opevnění koryta (dlažby, rovnaniny), opraveno 20 ks příčných objektů – stupňů, kamenných pasů a rovnanin uložených částečně do betonu. Celkové náklady na realizaci akce byly přes 6 mil. Kč (bez DPH)

Identifikační údaje
Místo stavby: obec Vsetín – Luh, okres Vsetín, kraj Zlínský
ČPH: 4-11-01-062
Zhotovitel projektu: Regioprojekt Brno, s. r. o, Brno – Ing. Marčák
Zhotovitel stavby: Lesostavby Frýdek Místek a.s.
Náklady na provedení: 6 109 640,- Kč
Zdroj financování: DVT – program MZE 129 290, vlastní zdroje
Realizace: 11/2016 – 12/2017
Fotografie