Bušínovský potok – Lupěné přepážka

V červenci 2018 dokončily Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Moravy, stavbu protipovodňových opatření „Bušínovský potok – Lupěné přepážka“.

Jedná se o vybudování příčného retenčního objektu na Bušínovském potoce ř. km 0,750 sloužícího k zachycování splavenin nad zastavěnou částí obce Lupěné v okrese Šumperk o celkové výšce objektu 5,75 m, celkové délce 45,70 m, šířce zavazovacích křídel 1,20 m a šířce na přelivu 1,60 m. Konstrukce přepážky je z železobetonu s kamenným obkladem viditelných částí stavby. Dopadiště je provedeno jako zdrsněná skluzová plocha z lomového kamene o hmotnosti nad 1000 kg, spodní část tvoří závěrný pas z betonu s výztuží s KARI sítí, o hl. 1,0 m, šířce 1,00 m a celkovou délkou dopadiště 9,75 m.

Předpokládá se, že čištění přehrážky od zachycených splavenin bude nutné provádět přibližně 1x za 3 – 4 roky.

Identifikační údaje
Místo stavby: k.u. Lupěné, okres Šumperk, Olomoucký kraj
ČPH: 4-10-02-046
Zhotovitel projektu: TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. Šumperk, Ing. Brtna
Zhotovitel stavby: VDP stavby a.s. Velké Losiny
Náklady na provedení: 3 0839 53,- Kč
Zdroj financování: PPO III – dotační program MZE 129260, vlastní zdroje LČR s.p.
Realizace: 2017 – 2018
Fotografie