Akce v roce 2018

V roce 2018 Správa toků – oblast povodí Moravy zorganizovala akci „Den s Lesy ČR“, která se konala dne 7.6.2018. Akce se zúčastnilo přes 100 dětí z prvního stupně Základní školy v Jablůnce nad Bečvou.

Děti na osmi stanovištích plnily různé úkoly a současně se dozvídaly i důležité informace ohledně přírody a ekologie. Na závěr děti čekala sladká odměna.

Opět jsme se také podíleli na OSLAVÁCH LESA ve Smetanových sadech v Olomouci ve spolupráci s Krajským ředitelstvím Šumperk ve dnech 5. a 6.10.2018. Počasí se vydařilo, na stanovištích se v pátek vystřídalo cca 570 dětí a 58 pedagogů. V sobotu bylo vydáno 477 účastnických listů dětem včetně jejich doprovodu. Těch, kteří se jen zastavili a nezapojili do sběru razítek, bylo cca 2500.

Pro les a přírodu jsme snad udělali pořádný dobrý skutek. Oslavy lesa na Floře

V rámci osvěty Správa toků uspořádala další dvě akce – jednu pro děti ze základní školy Trávníky Vsetín a druhou pro myslivecký tábor. Akcí se zúčastnilo asi 57 dětí.

Aktivita pro myslivecký tábor na Chatě u Krmelca v Jasenné u Vizovic, pořádaná již druhým rokem, se konala 5.7.2018. Pracovní skupina byla tvořena z různě starých dětí. Byla připravena spousta aktivit a také dvě přednášky. První na téma koloběh vody a druhá na téma revitalizace. Program se líbil malým i velkým myslivcům, a proto nás požádali o spolupráci i v dalších letech.

Dále jsme vypomohli Lesní správě Jeseník na akci „Lesní hry 2018“ dne 5.6.2018 v Černé Vodě v blízkosti Velkého rybníka. Správa toků zajišťovala jedno stanoviště, na kterém dětem přiblížila koloběh vody v krajině.

Od 24.4.2018 do 26.4.2018 jsme se pod vedením Krajského ředitelství Šumperk, z účastnili „Výstavy trofejí v Rapotíně“.