Akce v roce 2017

V  roce 2017 se lesní pedagogové podíleli ve spolupráci s Krajským ředitelstvím Šumperk na třech velkých hromadných akcích. Jedna z nich probíhala dne 22.9.2017 a 23.9.2017 ve Smetanových sadech v Olomouci pod názvem OSLAVY LESA. I když počasí v tyto dny nepřálo, zúčastnilo se jí asi 1300 dětí a dospělých.

Více informací – Oslavy lesa na Flóře

V rámci osvěty Správa toků uspořádala další tři akce dvě pro děti ze základních škol a jednu pro myslivecký tábor. Akcí se zúčastnilo asi 80 dětí.

Aktivita pro myslivecký tábor byla uspořádána na Chatě u Krmelca v Jasenné.  Akce se konala 3.7.2017. Pracovní skupina byla tvořena s různě starých dětí. Nejmladší účastnice měla 4 roky. Pro děti byla připravena spousta aktivit, poznávání dřevin, orientace v lese, přetahovaná, luštění křížovky, poznávání zvířat a stop. Program se líbil malým i velkým myslivcům a proto nás požádali o spolupráci i v dalších letech.

Aktivita pro Základní školu v Jablůnce, která proběhla ve dnech 12.10.2017 a 18.10.2017 pod názvem „ Poznávání stromů podle listí, plodů, povídání o vodních živočiších a hry v lese“. Pro tuto základní školu jsou pořádány aktivity každoročně, neboť se dětem naše hry a program líbí, o čemž svědčily děkovné vzkazy (viz foto níže).