Lesní pedagogika

Lesní pedagogikou se Správa toků oblast povodí Moravy zabývá již od roku 2015, kdy začala pořádat akce pro školy v rámci tohoto programu.